Vanwege de hoge kwaliteitseisen die JMCARBONFRAME aan zijn producten stelt, worden de wielen geleverd door CARBONRACING uit Nederland. Voor meer info wordt verwezen naar de site CARBONRACING.NL