Carbonracing

Vanwege de hoge kwaliteitseisen die JMCARBONFRAME aan zijn producten stelt, worden de wielen geleverd door CARBONRACING uit Delft. Voor meer info wordt verwezen naar de site www.CARBONRACING.NL